skip to Main Content

1. Jak požádat o půjčku?

Půjčku si v současné době můžete vyřídit online, telefonicky, přes SMS nebo osobně na pobočce banky či soukromé finanční společnosti. Doporučit můžeme online způsob, který je rychlý, snadný a bezproblémový. Umožňuje ho většina poskytovatelů.

2. U koho požádat o půjčku?

Na poskytování půjček a úvěrů se zaměřují nejen banky, ale také soukromé finanční společnosti nebankovního charakteru nebo soukromí investoři. Vždy se vyplatí požádat u osvědčeného a prověřeného poskytovatele. U něho se nenapálíte.

3. Jaké požadavky jsou kladeny na zájemce?

Zájemce o půjčku musí vždy splnit minimální věkovou hranici 18 let. Poskytnutí půjčky může být omezeno také maximálním věkem – 65 nebo 70 let, není to však pravidlem. Žadatel o půjčku by měl vlastnit bankovní účet, pokud bude poskytnuta bezhotovostně, a mobilní telefon. Měli byste pobírat pravidelné příjmy a nebýt v exekuci nebo v insolvenci.

4. Co za dokumenty je nutné k žádosti předložit?

Některé půjčky se poskytují zcela bez dokladů. K jiným žádostem je nutné předložit svůj občanský průkaz, případně ještě jeden další doklad totožnosti. Některé banky či společnosti vyžadují potvrzení o výši pravidelných příjmů, doklad o bydlišti a další dokumenty související se zástavou nebo s ručením, pokud je potřeba.

5. Kolik času zabere schválení půjčky?

Schválení půjčky trvá různou dobu dle toho, o jakou půjčku žádáte. V případě mikropůjčky peníze získáte třeba již za 15 minut – nejčastěji v průběhu 24 hodin. U půjček se zástavou může schválení trvat třeba i celý týden.

6. Jakým způsobem se peníze z půjček vyplácejí?

Peníze z půjčky obdržíte některým ze způsobů, které nabízí její poskytovatel. Mohou vám být poslány na zadaný bankovní účet převodem, vyplaceny v hotovosti na ruku na pobočce banky či společnosti, případně doma obchodním zástupcem. Nejméně využívané je zaslání peněz poštovní poukázkou.

7. Jaká je splatnost půjček?

Půjčky se dělí na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. U těch krátkodobých je splatnost do 1 roku – pokud využijete některou z rychlých mikropůjček tak třeba jen 30 dní. Další typy půjček a úvěrů mají splatnost v týdnech nebo v měsících (až 96 měsíců). Dlouhodobé hypoteční úvěry se poskytují na 20, 30 i 40 let.

8. Lze si k půjčce zajistit pojištění schopnosti splácet?

Ano, některé banky i soukromé finanční společnosti nabízejí pojištění k půjčce. Pokud ho využijete, dokáže ve specifických případech pokrýt výpadek vašich příjmů například z důvodu dlouhodobé nemoci nebo při ztrátě zaměstnání.

9. Kdy je a kdy není potřeba podpis úvěrové smlouvy?

Zpravidla u půjček do částky 5 000 Kč se nevyžaduje podpis úvěrové smlouvy a peníze tak mohou být zájemci poskytnuty okamžitě. U vyšší částky se podpisuje buď smlouva o úvěru či o půjčce nebo rámcová smlouva, která se využívá k opakovaným půjčkám.

10. Jak se půjčka splácí?

Peníze můžete splatit v hotovosti nebo převodem na běžný účet věřitele. Zde si dejte pozor, abyste příkaz zadali včas (alespoň 2 pracovní dny před datem splatnosti). Jelikož může trvat, než peníze dojdou zpět k věřiteli, tak abyste nemuseli platit poplatek za prodlení.

11. Jaký je rozdíl mezi účelovým a neúčelovým úvěrem?

Účelový úvěr se sjednává s konkrétním účelem využití. Peníze mohou být určeny například na vybavení domácnosti, na nákup nového vozu nebo na rekonstrukci bydlení. Neúčelově poskytnuté prostředky lze čerpat libovolně na cokoliv, co zrovna potřebujete uhradit.

12. Kdy se vyžaduje ručení nebo zástava nemovitosti?

Ručení třetí osobou nebo zástava nemovitosti se vyžaduje pouze ve specifických případech. Ručitel je potřeba při nedostatečné bonitě žadatele o půjčku nebo při žádosti o větší částku (například u půjček nad 300 000 Kč – není to však pravidlem, závisí na podmínkách poskytovatele). Zástava nemovitosti je potřeba k hypotečnímu úvěru. I ten ale může být poskytnut neúčelově a peníze lze čerpat na cokoliv.

13. Jak doložit výši příjmu k půjčce?

Jestliže po vás poskytovatel půjčky vyžaduje doložení vašich příjmů, tak jako zaměstnanci vám toto potvrzení vyhotoví váš zaměstnavatel. U poskytovatele byste měli obdržet potřebný formulář. Jestliže vaše příjmy plynou z více zdrojů nebo vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, budete potřebovat kopii daňového přiznání k dani z příjmů za předchozí rok. Ta musí být potvrzená finančním úřadem.

14. Spojují se s půjčkou nějaké poplatky?

U půjček a úvěrů se můžete setkat s různými typy poplatků. Rozhodně ale nic neplaťte předem, ale až v průběhu splácení půjčky, pokud to bude váš poskytovatel vyžadovat. Nejčastější je poplatek za poskytnutí úvěru, za jeho čerpání, za vedení úvěrového účtu nebo za odklad splátky či za její pozdní úhradu. Kromě poplatků se účtují také úroky.

15. Jaké registry se při schvalování žádosti využívají?

Jestliže poskytovatel nahlíží do registrů, tak pracuje s Centrálním registrem úvěrů, Bankovním registrem klientských informací, Nebankovním registrem klientských informací a Solusem. Kontroly záznamů v registrech dlužníků však rozhodně nejsou pravidlem.

Back To Top